Menu

Szkolenia zawodowe

Czy chcesz podnieść swoje kwalifikacje?  A może chcesz zmienić zawód?

Jeśli jesteś zainteresowany szkoleniem czy kursem zostaw swój kontakt z nazwą szkolenia na biuro@simplyjob.pl nasz konsultant oddzwoni ustalić szczegóły.

 

BRANŻOWA SZKOŁA II STOPNIA

-Technik mechanik

(Technik mechanik zajmuje się wytwarzaniem części maszyn i urządzeń , ich obsługą, instalowaniem i montowaniem oraz uruchamianiem maszyn i urządzeń.

Możliwość  zatrudnienie nie tylko w zakładach pracy  branży mechanicznej, ale niemalże we wszystkich branżach związanych z produkcją, gdzie występują procesy obróbcze materiałów metalowych i tworzyw sztucznych oraz wszędzie tam gdzie występuje obsługa maszyn)

-Technik górnictwa podziemnego

(Górnik eksploatacji podziemnej prowadzi procesy produkcyjne w zakładach górniczych specjalizujących się w robotach udostępniających, przygotowawczych i eksploatacyjnych górnictwa węgla kamiennego, górnictwa rudnego oraz przestrzega zasad prawa geologicznego i górniczego, bezpieczeństwa i higieny pracy, ochrony przeciwpożarowej i ochrony środowiska naturalnego.

Absolwenci tego kierunku w zależności od realizowanej specjalności mogą podjąć pracę w : zakładach górniczych specjalizujących się w prowadzeniu robót udostępniających i przygotowawczych, kopalniach węgla kamiennego, rud i soli, biurach projektów instytucjach naukowo badawczych, przedsiębiorstwach geologicznych, przedsiębiorstwach budownictwa geotechnicznego)

-Technik Elektryk

(Osoby posiadające dyplom zawodowy mogą znaleźć zatrudnienie na stanowiskach produkcyjnych maszyn i urządzeń elektrycznych , jako monterzy i konserwatorzy instalacji, maszyn i urządzeń elektrycznych.  Technicy elektrycy pracują przeważnie w szeroko pojętych usługach a także w budownictwie , komunikacji i innych dziedzinach gospodarki oraz w przemyśle)

-Technik Budownictwa

(Możliwość zatrudnienia w przedsiębiorstwach budowlanych, zakładach prefabrykacji konstrukcji żelbetonowych, stalowych i drewnianych,  biurze projektowo-budowlanym, przedsiębiorstwie zajmującym się produkcją i dystrybucją materiałów budowlanych, laboratorium budowlanym, administracje budynków oraz w firmach zarządzającymi nieruchomością.

Absolwenci mogą również prowadzić własność gospodarczą oraz otwierać własne firmy budowlane)

-Technik pojazdów samochodowych

(Technik pojazdów samochodowych zapewnia obsługę pojazdów w zakresie eksploatacji, serwisowania i napraw, przeprowadza diagnostykę samochodową, wykonuje przeglądy oraz zapewnia doradztwo techniczne.

Praca technika pojazdów samochodowych może być wykonywana w stacjach obsługi i kontroli pojazdów , warsztatach obsługowo -naprawczych, halach produkcyjnych, garażach, innych przystosowanych pomieszczeniach do diagnostyki, obsługi , kontroli i naprawy)

-Technik inżynierii sanitarnej

(Możliwość zatrudnienia  w firmach budowlanych ,instytucjach zajmujących się eksploatacją budynków, przedsiębiorstwach wytwarzających ciepło i energię, komunalnych, ciepłowniczych ,w przemyśle i przetwórstwie , chłodnictwie i klimatyzacji oraz w biurach projektowych  i konsultingowych)

 

Zapraszamy!

Napisz: Imię Nazwisko, numer telefonu, e-mail oraz rodzaj szkolenia bądź kursu który Cię interesuje 

biuro@simplyjob.pl